NFVOF inför kontrollavgift

Nedre Klarälvens FVOF har genom en extra fiskestämma beslutat att införa en kontrollavgift inom hela FVO inklusive Sandbäckstjärn från och med 2014-10-01.

Kontrollavgiften införs för att försöka stävja det fiske som sker i brott mot FVO lokala fiskebestämmelser.
Exempelvis:
- Lakfiske under perioden 15/12 – 15/2
- Användande av förbjuden fiskemetod

Kontrollavgiftens storlek vid enstaka förseelser är fastställd till 500 kr.
Vid upprepade förseelser kan en avgift om max 1500 kr tas ut.
Vid utebliven betalning kommer påminnelser och eventuellt inkasso krav att skickas till den betalningsansvarige, i enlighet med Inkassolagen (1974:182)

De lokala fiskebestämmelserna finns att läsa på hemsida: nedreklaralven.nu eller iFiske.se under Nedre Klarälven FVOF.
Alternativt på skyltar vid flertalet av föreningens fiskeplatser samt broschyr som finns bland annat på Turistbyrån Karlstad

Styrelsen

This entry was posted on onsdag, oktober 8th, 2014 at 03:11 and is filed under Okategoriserade. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.